In Memoriam / levensverhaal


levensverhaal - in memoriam - levensboek

Een In Memoriam vertelt het verhaal van iemands leven.

Wat maakte deze unieke persoon tot wie hij was? Wat was belangrijk voor hem en welke herinneringen laat hij na? 

LIEFDEVOL Ritueelbegeleiding luistert en stelt gerichte vragen om zo tot een persoonlijk en treffend levensverhaal te komen.

Het levensverhaal kan tijdens de ceremonie door één van de nabestaanden worden verteld, of wanneer dat gewenst is, door mij. 

 

 Onder het kopje 'werkwijze en tarieven' vind je meer informatie.