uit mijn pen


Voel je vrij om mijn gedichten te gebruiken / te delen, maar wél graag met naamsvermelding.

Liefdevol Ritueelbegeleiding staat ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 68652313