Werkwijze en tarieven


Hieronder staan de verschillende mogelijkheden die LIEFDEVOL Ritueelbegeleiding biedt beschreven.

Ieder moment /ceremonie is uniek en maatwerk. De genoemde prijzen zijn een indicatie. Ik ben woonachtig in de regio Zwolle, waardoor een groot deel van (midden-) Nederland goed bereikbaar is. Hier kunnen wel reiskosten aan verbonden zijn.

Mocht je vragen hebben of een vrijblijvend gesprek willen, neem dan gerust contact met me op!

 


In Memoriam / levensverhaal

In een In Memoriam of levensverhaal komt naar voren wie de overleden persoon was. 

Wat was belangrijk voor hem of haar, welke herinneringen laat hij of zij achter?

Wat maakte deze unieke persoon tot wie hij was?

Door ( in een persoonlijk gesprek bij je thuis) goed te luisteren naar wat jullie vertellen en door het stellen van gerichte vragen, kom ik dichtbij de het verhaal achter de persoon die je moet loslaten.

Vervolgens ga ik thuis schrijven. De tekst stuur ik jullie ruim van tevoren toe, zodat er nog aanpassingen gedaan kunnen worden. Het is pas goed als het voor jullie klopt en past bij de persoon van wie jullie afscheid nemen.

Het levensverhaal kan tijdens de ceremonie door mij worden uitgesproken, maar ook door één van de nabestaanden. Net wat goed voor je voelt.

 

kosten: circa €275,- (exclusief BTW)


Afscheidsceremonie / rouwplechtigheid

In de periode tussen overlijden en de afscheidsceremonie zoek ik met je naar een vorm en inhoud voor een afscheidsceremonie die zowel bij de overledene als bij de nabestaanden past. Er is geen vast patroon in hoe dit er in de praktijk uit ziet. Ieder afscheid is uniek en vraagt om 'maatwerk'. Tijdens ons eerste gesprek zullen we samen kijken waar de behoefte ligt. Ik sluit me daar bij aan.

Door samen te verkennen waar de unieke eigenschappen van de overledene liggen, komen we tot een uniek en persoonlijk afscheidsmoment waarbij we stilstaan bij het leven en de liefde.

Wanneer je dit wilt, ben ik er op de dag van de afscheidsceremonie om het geheel te leiden.

 

kosten: circa € 450,-


Herinneringsmoment

Je wilt graag (opnieuw) stilstaan bij het leven van een overleden dierbare.

Door met elkaar in gesprek te gaan verkennen we waar de behoefte ligt.

Woorden waarin wordt uitgesproken waarin deze unieke persoon gemist wordt, een symbool, muziek, ritueel, of juist stilte. Alles kan, als het goed voelt.

Ik denk met je mee op welke manier dit moment kan worden ingevuld, zodat het 'klopt'.

Op de dag zelf ben ik aanwezig om de ceremonie te leiden.

 

kosten: circa € 250,- ( exclusief BTW)


Overig

Overige losse werkzaamheden worden in rekening gebracht tegen een uurtarief van €50,00 per uur (exclusief BTW).


Trouwbeloften

Speels of serieus, met een knipoog of juist niet.

Samen bespreken we wat jullie wensen zijn en in welke vorm jullie de trouwbeloften graag zien.

In een gesprek vertellen jullie mij, afzonderlijk van elkaar, wat jullie genoemd willen hebben en welke beloften je verwoord wilt hebben. Vervolgens ga ik thuis schrijven. De teksten stuur ik jullie ruim van te voren toe zodat er nog geschrapt en geschaafd kan worden. Het is pas goed als er staat wat jullie willen zeggen!

Jullie beslissen zelf of jullie de trouwbeloften van tevoren willen delen met elkaar, af dat je die pas op het moment zelf met elkaar deelt.

 

kosten: circa € 225,- (exclusief BTW)


Invulling van de huwelijksceremonie / vernieuwen trouwbeloften

Naast het wettelijke gedeelte dat wordt gesloten door de ambtenaar van de burgerlijke stand, willen jullie een unieke ceremonie, waar jullie liefde voor elkaar centraal staat. 

Of je wilt een ceremonie waarbij jullie opnieuw willen stilstaan bij jullie liefde voor elkaar. Hiervoor is geen ambtenaar van de burgerlijke stand nodig. Dit kan ik als ceremoniespreker voor jullie doen.

Gek en uitbundig, of juist klein en intiem ? Samen zoeken we, tijdens de bezoeken die ik jullie breng, naar een thema, een rode draad of een symbool, waardoor dit moment écht onmiskenbaar van jullie wordt. Ik schrijf de teksten en/of gedichten die deze dag worden voorgedragen. Op de dag zelf ben ik er om de ceremonie te leiden.

Zelf al ideeën, maar geen concrete invulling? Ik ga mee in de ontdektocht naar wat jullie ultieme moment maakt!

 

kosten: circa € 550,- ( exclusief BTW)


Gedicht op maat

Tijdens een telefonisch gesprek worden de wensen besproken. Door gerichte vragen te stellen vorm ik een beeld van het verhaal en van de gevoelens erachter. 

Vervolgens ga ik schrijven en stuur ik het gedicht toe. Jij bepaalt of je dit geprint per post wilt ontvangen, of in een word-document per email, of beide.

 

kosten: € 50,- (exclusief BTW)

( Op een gedicht op maat blijven copyrights rusten en mag hierdoor slechts met toestemming en alleen onder vermelding van naam worden gedeeld.)

 


 Vragen over andere mogelijkheden? Neem gerust contact op!